راز عشق

 

 

 

 

نمی خواستم این عشق را فاش کنم

                                        نمی خواستم...

 
 ناگاه به خود آمدم دیدم

 
  همه کلمات راز مرا می دانند                                 

 این است که هر چه می نویسم

 

  عاشقانه ای برای تو می شود

 


/ 1 نظر / 12 بازدید
مرجان

.... رسوایی!!... می ترسم .. نامت را .. همین روزها .. میان همین نوشته ها !.. فریاد بزنم !!