کجا نوشته اند؟

در توالی سکوت تو
در تداوم نبودنت
رد پای آشنایی از صدای تو
در میان حجم خاطرم
هنوز زنده است
هنوز می تپد
و باورش نمی شود
که نیستی
که رفته ایی
کجا نوشته اند عشق
این چنین مرز میان سایه هاست ؟
این چنین پر از هجوم فاصله
در تقابل میان آب و تشنگی
تقابل میان درد و زندگی
کجا نوشته اند؟

/ 1 نظر / 5 بازدید
absalan

عشق...عشق...عشق... چه واژه ي غريبي .... سرد...بي معنا...خاک خورده... چه به سرش امد؟ کسي مي داند؟ ان کلمه که به ژرفاي تمام زندگي بود... حالا ديگر به عنوان يک کلمه هم از ان ياد نمي شود... چه بايد کرد...سرنوشتش اين بود... اين که در ويراني ها گم گردد... اين که ديگر هيچ کس قدرت ادراک ان را نداشته باشد... اين که او هم تنها باشد...تنهاي تنها... سرنوشت است...کاري نمي شود کرد... ما هم سرنوشتي داريم...درست مانند عشق... روزي تنها...روزي بي معني... و روزي باد مارا خواهد برد