کاش ....

http://www.persianpic.info/upload/images/qnyjyy0j.jpg

 

کاش فرهاد بودم

گاهی به تنهایی ام تیشه می زدم

گاهی آواز های " شبانه " می خواندمکاش مجنون بودم

لابلای مصرع موهای لیلی می پیچیدم

یا به بیابان می زدم

تا کنار بیدهای شاعرانه ی قبیله ی معشوق

شعر هایی از " هوای تازه " می گفتمکاش آرام تر بودم

وقتی که تصویر تار می شد

یا کلمات گم بودند

اینهمه نمی رنجیدمکاش شاعر بودم

حافظ نگاه تو می شدم

/ 0 نظر / 31 بازدید