ستاره من

یک شب خوب تو آسمون یک ستاره چشمک زنون
خندید و گفت : کنارتم تا آخرش تا پای جون ....
ستاره ی قشنگی بود آروم و ناز و مهربون ....
ستاره شد عشق من و منم شدم عاشق اون ....
اما زیاد طول نکشید عشق من و ستاره جون !!!
ماهه اومد ستاره رو دزدید و برد نا مهربون ....
ستاره رفت با رفتنش منم شدم بی همزبون ...!!!
حالا شبا به یاد اون چشم می دوزم به آسمون

/ 0 نظر / 7 بازدید