شهر وند شهر عشق

روزنامه ها تیتر آمدنت را چاپ خواهند کرد
و
شهر
مثل عید
مثل روزهایی که برف می آمد
تعطیل خواهد شد
دیوانه نیستم
در شهری که تنها یک شهروند دارد
همه ی این ها که شدنی ست هیچ
از این ها هم بیشتر دیوانه ات می شوم

/ 1 نظر / 13 بازدید