# شعر

عاشق شده بود

  دیدی غزلی سرود؟                               عاشق شده بود انگار خودش نبود                              عاشق شده بود افتاد.شکست                           زیر باران پوسید آدم که نکشته بود                               عاشق شده ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 49 بازدید