چک های بی محل

برای نقد کردم چکی دیگر
که روی آن نوشته بود:"دوستت دارم"
تمام شهر را زیر پا گذاشتم
نمی دانم شاید روزی نمایشگاهی دایر کنم
از این....
چک های بی محل در وجه حامل!!!

/ 0 نظر / 8 بازدید