/ 2 نظر / 92 بازدید
مینا

من عاشق این شعرم دستت درد نکنه

معصی

تو را من چشم در راهم