دوستت دارم تا آغوش گرم خدا

در جاده بی پایان عشقت
بی نگاه تابلوی چشمت
سایه بغض سکوتم شکست
فریاد زدم
بی تو هرگز، بی تو هرگز
دوستت دارم
تا آغوش گرم خدا

/ 2 نظر / 14 بازدید
مرجان

«دوستت دارم و نمی گویم تا غرورم کشد به بیماری! زانکه می دانم این حقیقت را که دگر دوستم... نمی داری...»