بشنو این التماس رو ...

دفتر عشـــق که بسته شـد
دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــدم
خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــدون
به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــدم
اونیکه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــود
بد جوری تو کارتو مونــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــد
برای فاتحه بهـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــت
حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــد
تــــموم وســـعت دلـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــو
بـه نـام تـو سنـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــد زدم
غــرور لعنتی میگفـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــت
بازی عشـــــقو بلـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــدم
از تــــو گــــله نمیکنــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــم
از دســـت قــــلبم شاکیـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــم
چــرا گذشتـــم از خــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــودم
چــــــــراغ ره تـاریکـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــیم
دوسـت ندارم چشمای مــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــن
فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــه
چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــ ــــــــو
آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــشه
دسـت و دلت نلـــــــــــــــــــــــ ـرزه
بزن تیر خــــــــــــــــــلاص رو
ازاون که عاشقــــت بود
بشنواین التماس رو
ــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــ
ـــــــ
ــ

/ 5 نظر / 6 بازدید
حورا

دلتنگی جانماز افتاده در نگاه است که با اشک می توان هر رکعت را به جا آورد ... پست قشنگی بود ................................... ممنون از لطفت من هم لینکت کردم[لبخند][گل]

سارا

گویند که امید و چه نومید ندانند من مرثیه گوی وطن مرده خویشم ...................................... قشنگ بود ممنون

مجنون

به به ممد جون اينا من باز اومدم ميبينم كه پست هاي جديد و خوشجيل ميزاري باريكلا خيلي خوبه برايت بهترين آرزو ها رو دارم راستي الان ولنتاين بياد ميخواي واسه كي هديه بخري ؟ [نیشخند]

آرزو

تبریک میگم وبلاگتون قشنگه..و خیلی هم عاشقانه و لطیفه...عاشقینا...

مجنون

قرقر ميرزا همون ميشه ديگه روز عشق ايراني ميشه ولنتاين ايراني ها ميگن جشن سپندگان تو نميخريدي ؟ ولد چموش واسه طرف ميخريدي ؟ انگشتر و ........ بگم بازم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[نیشخند]