میخواهم بخندم

میخوام به سردی شبهام بخندم...
میخوام به پوچی فردام بخندم...
وقتی میبینمت با دیگرونی...
تو اوج گریه هام میخوام بخندم...
میخوام داد بزنم تنهای تنهام...
میخوام وقتی میگم تنهام بخندم

/ 2 نظر / 6 بازدید
absalan

میدونی چیه : می زنم لبخند تا کس نداند رازمان ور نه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت

سپیده

می خواستم یک چیزی بگم حالت رو بگیرم ولی گفتم بی خیال به من هم می خندی. خوبه اونقدر به مشکلات بخند تا بترکی