بوی نفسات

http://1.iraks.ir/images/ebwol6tvjpzlp1czopv6.jpg

 


بوی نفسات هنوز مستم میکنه ،

کنارم نیستی ولی با نفسات گرم میشم.

زیبایی چشمانت هنوز افسونم میکنه ،

کنارم نیستی ولی چشمانت در چشمانم نقش بسته.

صدایت هنوز از خود بی خودم میکنه ، کنارم نیستی ولی جز صدات نمیشنوم.

تو کنارم نیستی اما من چیزی جز تو ندارم

/ 0 نظر / 6 بازدید