کاش میدانستم

کاش میدانستم درآن سوی نگاهت چه رازی نهفته است
کاش میتوانستم بیپروا راز نهفته در سکوت را برایت
آشکار کنم وآواز تنهاییم را به گوش تمام رهگذرانتقدیر
برسانم .....
کاش میدانستی که در نبود تو چگونه به آغوش سرد اندوه
پناه بردم .....

فقط برای یکبار قدم در گلستان خیالم بگذار رخصتی دهتا
بر تنهایی خویش خط بطلانبکشم و بگذار با تو فراموش
کنم:تهاجم اندوهرا.....

/ 0 نظر / 8 بازدید