شاعر دلتنگ

http://up.iranblog.com/Files73/8bd9c2ed6a154952ab6f.jpg

 

باز با یک سبد از عشق تورا میخوانم
تودر اندیشه ی من نیستی و... می دانم!
هرچه باشد تو خمیرمایه ی اشعار منی
عشق من!شاعر دلتنگ دلت میمانم
نیستی و محتوای قصه هایم توشدی
قصه ی دیو وپری و... تو وتو... ای جانم
من نگارنده ی شبهای سیاهم بی تو
توئی خواننده ی من .. شاعر من ... ایمانم ...
هر چه دارم همه از عشق تو لبریز شده
خود عشقم!شده ام عاشق زندان بانم
من و این حس غریبی که نمیدانم چیست
بی تو درکاردلم مانده ام و میمانم

/ 1 نظر / 5 بازدید
شهاب

عالی بود شاعرش کیه؟ خودتونید؟[لبخند]