دوستت دارم

به جهان هستی
به خدایی که می پرستی
به تمام کهکشان ها
به امیدی که تو هستی
که تو را از جان دوست میدارم
به خدای جسم و روحم
به خدای آسمانها
به ستاره های روشن
به کناره های دریا
به نگاه پر شکوهت
به تمام آرزوها
قسم:

که تو را از جان و دل دوست میدارم
بیشتر از دوستت دارم ،،،،،، دوستت دارم

/ 0 نظر / 9 بازدید