تورا دوست دارم

ماه من جان میدهم با دیدنت

گر بمیرم خون من بر گردنت

امدی با خشم و رفتی با شتاب

سوختم زین امدن و ان رفتنت.

پاییز را دوست دارم چون فصل غم است

غم را دوست دارم چون حرف دل است

دل را دوست دارم چون عشق را به من اموخت

عشق را دوست دارم چون تو را دوست دارم

/ 1 نظر / 7 بازدید