کاش

کاش می شد زمان بایسته
کاش می شد زمین نچرخه
که این طعم بی تو بودن
تو نمی دونی چه تلخه
هنوزم نبودن تو
به خدا باور ندارم
رفتی و رو لب خشکم
هنوزم اسم تو دارم
دل خوشیم فقط تو بودی
توی این دنیای بی رحم
رو تنم سنگینی کرده
کوله بار غصه و غم

/ 0 نظر / 9 بازدید