گل من

http://1.iraks.ir/images/u8o9tswt6hlbbwg3tq3i.jpg

شبی از پشت یک تنهایی نمناک و بارانی

تو را با لهجه گل های نیلوفر صدا کردم

تمام شب برای باطراوت ماندن

باغ قشنگ آرزوها یت دعا کردم

پس از یک جستجوی نقره ای

در کو چه های آبی احساس

تو را از بین گل هایی که در تنهاییم رو یید

با حسرت جدا کردم

/ 1 نظر / 6 بازدید
maryam baren

چنان قوی باشید که از آدمهای نالایق بگذرید و آنقدر صبور که برای آدمهای لایق به انتظار بنشینید