عشق چیست ؟

به گل گفتم :" عشق چیست ؟"
گفت:"از من خوشگل تر است..."
به پروانه گفتم :" عشق چیست ؟"
گفت:"ازمن زیباتر است..."
به شمع گفتم:عشق چیست ؟"
گفت:"از من سوزان تر است..."
به عشق گفتم:" آخر تو چیستی؟"
گفت:"نگاهی بیش نیستم

/ 3 نظر / 7 بازدید
ریحانه

Exactly

eli

امان از همون یه نگاه که یه عمر زندگی رو بر باد میده