تو را ، مثل خودم ، گم کرده ام

تو را ، مثل خودم ، گم کرده ام چندیست

                              از این سرگشتگی پیداست،می دانی؟

هنوز از شیون برگ نهال دل

                               به زیر پای تو پیداست،می دانی؟

 

باتشکر از مرجان

/ 1 نظر / 55 بازدید
مرجان

چه كسی غمگین تر است؟! انكه می رود، یا انكه می ماند هیچكس از دل دیگری خبر ندارد...!!!