حرف دل

http://up.iranblog.com/Files73/b49e392b49f444d7aa97.jpg

گاهی برای حرف های دل، هیچ حرفی کلمه نمی شود، جمله نمی شود.

می خواهی از تنهایی، عشق و دردی که به آن دچاری بگویی، برای همه که چه عرض کنم حتی برای چاه ...

اما صدا نمی شود.

آنگاه است که به دنبال چشمی هستم و نگاهی که مرا بفهمد!!!

/ 0 نظر / 9 بازدید