/ 1 نظر / 8 بازدید
زهرا

آری سهراب تو راست میگویی پنجره ، فکر ، هوا، عشق ، زمین مال من است اما سهراب تو قضاوت کن : بر دل سنگ زمین جای من است ؟ من نمیدانم که چرا این مردم دانه های دلشان پیدا نیست ........