نوشته های زیبا

 

http://up.iranblog.com/Files73/692b42876a154606b3c3.jpg

عشق بهانه ای برای زیستن، ... زیستن برای معشوق و زدودن غبار دل از آینه دل. عشق و امید دستمایه انتظار صبح وصال از دریچه تاریکی هاست. ...
عاشق باش ... تا زندگی کنی!

/ 0 نظر / 9 بازدید