تنهایم نخواهی گذاشت

سخت دلگیرم از خودم، دلم، ... بختم ... اخلاقم ... و این که چرا زود و به شدت وابسته می شوم.
تو نیز از این خصوصیات من، خوب بهره جستی و ....
ولی یقین دارم که تنهایم نخواهی گذاشت ... پس
خدایا آن کس که در تنهاترین تنهاییم . تنهای تنهایم نمی گذارد. در تنهاترین تنهاییش تنهای تنهایش نذار.

/ 0 نظر / 11 بازدید