ابرو بادو مه و خورشید و فلک در کارند

این روزها...
روزهای ...
نمی دانم اسمش را چه گذارم
اما روزهای پر بارانی است...
هم هوای اینجا ابریست ... هم هوای دلم...
بی اختیار می بارم ... بی دلیل ... بی هوا...
اگر به باران رسیده بودم
اگر از باران گذشته بودم
حیف که باران راهم را بست
سیل تمام امیدم را با خود برد
مثل باد که یادم را برد ...
مثل آفتاب که یادم را سوزاند...
انگار ...
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند...

/ 1 نظر / 32 بازدید
سارا

وبلاگیت قشنگه اهنگ وبلاگیت خیلی قشنگه[گل]