رفیق نیمه راه

تن تو مثل یه پیچک
تن من مثل یه دیوار
تن من خواهش موندن
تن تو خسته ز پیکار
تن عاشقم نمی خواد لحظه ای از تو جدا شه
توی طوفان حوادث نمی خواد بی تو رها شه
برای تنی که خستس تو همیشه جون پناهی
من می خوام با تو بمونم تو رفیق نیمه راهی
من همیشه مهربونم
شونهء من همه خواهش
برای اون تن نازو دست من پر از نوازش
سر بزار به روی سینم
تا بری به خواب سنگین
من برات قصه می خونم
از گذشته های شیرین
برای تنی که خستس تو همیشه جون پناهی
من می خوام با تو بمونم تو رفیق نیمه راهی

/ 3 نظر / 8 بازدید
رکسانا

خیلی قشنگه طاها جان

ریحانه

خیلی تکراری شد ازبس گفتم قشنگه.دیگه نمی گم[شوخی] تو خود حدیث مفصل خوان از این مجمل