داغ عشق

دلم را داغ عشقی سخت گداخته،
عشقی که بهانه ای برای دوست داشتن شد!
دوست داشتنی که در تار و پود وجودم تنیده شد!
همی گویم: خدایا! از عشق سیرم ، اسیرم مکن
ولی آهسته می خوانم:
خدایا! دعای دلم را اجابت کن، داغ را سرد مکن!!!

/ 0 نظر / 6 بازدید