هیچکس ...

هیچکس با من در این دنیا نبود

هیچکس مانند من تنها نبود

هیچکس دردی ز دردم بر نداشت

بلکه نیز دردی به دردم هم گذاشت

هیچکس حرف مرا باور نکرد

خطی از شعر مر از بر نکرد

هیچکس دمساز و همراهم نشد

هیچکس آن یار دلخواهم نشد

هیچکس مانند من دلخون نبود

در کلاس عاشق مجنون نبود

 

 


/ 3 نظر / 10 بازدید

محمد آقای گل به جای روی نیمکت نشستن سری به باغ من بزن قربان تنهائیت

absalan

اولين نگاهت آن قدر برايم شيرين بود كه گويي روح فرهاد در من دميده باشند… من قهرمان افسانه عاشقانه اي شدم كه پايانش را نمي دانستم هرشب در اوج تنهايي به اندازه عظمت بيستون برايت گريستم… و اكنون وقت آن شده است كه شيريني نگاهت را پس بدهم و شربت تلخ آخرين خداحافظيت را بنوشم روح فرهاد كم كم از وجود من مي رود و هر بار بخشي از وجود مرا نيز با خود مي برد… امشب حال عجيبي دارم خوابم به چشمانم نمي آيد كه ناگهان صدايي به گوشم زمزمه مي كند: "بخواب٬ امشب آخرين شب تنهاييست" چشمانم را مي بندم صدا٬ صداي شيرين بود….

مجنون

چي چي مجنون نبود من كه اين جا هستم چرا شايعه درست ميكني ها