جای پای عشق

گفتمش دل میخری ؟
پرسید چند؟
گفتمش دل مال تو تنها بخند
خنده ای کرد و دل ز دستانم ربود
تا به خود باز امدم او رفته بود

دل زدستش روی خاک افتاده بود
جای پایش روی دل جا مانده بود 

/ 2 نظر / 9 بازدید
سارا شکری

سلام رفیق از اهالی عمارت تهران است . دیده گانش را میان هزار دیده می توان روئیت کرد ، بس که ز غم و درد آماسیده. دستایش را ز خون تشخیص نیست ، این هم از بی بهایی سرمای جانسوز و جانگداز دیشب است. راز دل مکسورش در درون نهفته،. دلبرک خوابیده است ، بر کجا ؟ برسنگ سخت ،زیرپل ،روی قطعه کاغذی بی روح وسرد. مرام وقصد دردمندی وکمک به دردمندان دارم گر کسی محتاج و نیازمند ست. یا نیازمندی را می‌شناسد با من با ایمیل sara.shakari@yahoo.de تماس گیرد

ریحانه

آخه این شعرای خوشگل تو از کجا پیدا می کنی؟