بغض سرد

 


                       برای از تو سرودن هوا غم انگیز است

                                    به بغض سرد گلویم صدا غم انگیز است

                       میان این همه تلخی نمی شود خندید

                                    دوباره هق هق چشمان ما غم انگیز است

                       تورا همیشه قدم می زنم و دلگیرم

                                    از این مسیر که تا انتها غم انگیز است

                       بگوش خسته ی ذهنم ببین دگر حتی

                                    صدای پای تو ای آشنا غم انگیز است

                       نخوان دوباره کنارم غزل،که می دانی

                                    برای من همه ی شعرها غم انگیز است

                       سوال چشم تو این روزها جوابش چیست

                                    بگو ،بگو که نگاهت چرا غم انگیز است...!؟ ...


 


/ 0 نظر / 15 بازدید