دریا

دریا در گذر خاطرات دیروز

پاک تر از چشمان منتظر

دریا از خروشانی امواج همیشه سربلند

از تهمت های زمانه

دریا مثل همیشه آرام و بی صدا

یاد آور پرواز در بیکران

دریا آبی تر از آبی آسمان

زیباتر از سکوت مهتاب دریا...

/ 0 نظر / 6 بازدید