زمان عاشقی

http://up.iranblog.com/Files73/51c78a4b77e747889e57.jpg

آیا زمان عاشقی دل تمام شد؟
ظرفیت تفکر ما حفظ نام شد؟

آخر بگو چگونه در این عصر بی کسی
لبخندهای کوچک دل هم تمام شد؟

با من بگو چگونه سمندی که می شتافت
این گونه در گذشت زمان رام رام شد؟

عشقی که در صداقت ما آشیانه داشت
از وحشت هجوم حوادث حرام شد؟

باور نمی کنم تو بگو ای دل غریب
آیا زمان عاشقی دل تمام شد؟

/ 4 نظر / 9 بازدید
فریماه

[گل]عالی بود به من هم سری بزن

فائزه

عالی

پوریا

وب شما خوب ولی میتونه عالی هم باشد به وب من هم بیاید نظربدهید.