و عاشورا رسید ....

 

و ... عاشورا رسید روزی که خون خدا به خدا میرسد

روزی که خون خدا سرش به بالای نیزه میرود

روزی که خیمه های فرزندان پیامبر خدا را آتش میزنند

و صدایی از گودی قتله گاه ، هل من ناصر ینصرنی؟؟؟ ... 

/ 1 نظر / 32 بازدید
مرجان

التماس دعا طاها جان...[گل]