سکوت

سکوت
زیباترین آواز در سمفونی تنهایی
در اوج فرو رفتن در خویش
در اعماق قله ی رهاییبه هنگامی که نمی بینی آشنایی که ببیند تورا
که برهاند تورا از قفس بغض
که بپرسد:


(( به کدامین جرم به دیار تنهایان تبعید گشته ای؟))


کاش گوشی .سکوتم را میشنید!!!

/ 1 نظر / 6 بازدید
خزوخیل

درود به طاهای عزیز . بسیار زیبا می نویسید . تبریک می گم به خاطر احساس قشنگت [گل]