خدا کجاست ؟؟؟

شب خواب دیدم.

خواب یک فرشته...

از او پرسیدم خدا کجاست؟

پاسخی نداد.

باز پرسیدم خدا کجاست؟

جوابی نداد.

گفتم فرشته با تو هستم ,خدا کجاست؟

فرشته سکوت اختیار کرد.

خسته شدم. سرم را پایین انداختم و رفتم.از دست فرشته ناراحت بودم.

ناگهان از خواب بیدار شدم.................

فردا شب فرشته دوباره به خوابم آمد.

گفت: تمام دیروز را دنبال بهترین جواب برای سوالت بودم.

آمده ام تا پاسخ بگویم.

توخدا را می توانی

در دستان گره خورده ی دو عاشق , درهنگام باران, زیر درخت نارون ببینی

وآنگاه می فهمی خداوند در تمام زیبایی ها حضور دارد.

/ 0 نظر / 8 بازدید