نامه عاشقانه

http://www.persianpic.info/upload/images/d982d984d985copy.jpg

نارنینم
نمی دانم از کجا و از چه برایت بگوییم چگونه شرح فراق گوییم که میان ما فاصله ها رخنه کرده است
فاصله ای به وسعت زمان
نازنین
شنیده ام که در نبوده من چه رنجهایی را کشیده ای
ولی حال من نیز مثال پرنده لانه گم کرده است
نازنینم عزیزم
اگر میخواهی ز حال من با خبر گردی چه باید بگوییم که فراق زخمی عمیق بر قلبم گذاشته است
آری زخمی عمیق
نازنین
هر وقت که باران قطره هایش را به پشت شیشه اتاقم میکوبد میدانم که همراه خود اشک های تورا می بارد
آه
نمیدانم ، نمی دانم که میدانی؟ هر زمان باد می وزد مثال برگ درختان اشک های من نیز میریزد
پس این فاصله دردناک را با گفتن دوستت دارم بکاه

/ 0 نظر / 6 بازدید