بی عشق ...

بی عشق می گذریم
که عشق ، آرامش نیست
غوغاست
توفان است
و ما که برکه ی سکوتیم
همان بی عشق مردگی کرده ایم
و گورستانِ تنگ و تارمان
در چنگ همین زندگی ست...

/ 1 نظر / 7 بازدید
سوگند(نفسس) 98ia

مرسي جالب بود....