از همه خسته شده ام


گفتی که نخواهی رفت


خواهی ماند


تا ابد دوستم خواهی داشت


اما تمام نرفتن ها را رفتی !!!


تمام ماندن ها را نماندی!!!!!!!


تمام دوست داشتن ها را……… رها کردی


دیگر از همه اطرافیانم حتی از در و دیوار سکوت وتنهائی ام خسته شده ام.

از همه……………

/ 1 نظر / 7 بازدید
ریحانه

باز آي، باز آي، باز آي که تا به خود نیازم بینی بیداري شب هاي درازم بینی بر من در وصل بسته می دارد دوست دل را به جفا شکسته می دارد دوست بگذاشتی ام، غم تو نگذاشت مرا حقا که غمت از تو وفادار تر است