سوختن بخاطر عشق

برای درک عشق، فهم سوختن با شعله ای از اعماق درون، ذوب در عشق مفرط و برای رسیدن به عشق باید تلاش کرد و در همان حین باید گفت" یا عشق "
یا در آتش عشق باید سوخت و یا ذوب در عشق شده و عاشق می باید شدن، از الهه ی عشق تمنای خلاصه نمودن «عشق» کردم، گفت: آغازکسى باش که پایان تو باشد.

/ 0 نظر / 12 بازدید