برگ های پائیزی

http://1.iraks.ir/images/9ac24gfq5j9qj722l01m.jpg

آنکس که می گفت دوستم دارد، عاشقی نبود که به شوق من آمده باشد.
رهگذری بود که روی برگ های خشک پاییز راه می رفت
و صدای خش خش برگها همان صدایی بود
که من گمان می کردم می گوید: دوستت دارم....

/ 1 نظر / 28 بازدید
maryam baren

گاهی نگاهم در تمام روز با عابران ِ ناشناس ِ شهر احساس گنگ آشنایی می کند گاهی دل ِ بی دست و پا و سر به زیرم را آهنگ یک موسیقی غمگین هوایی می کند .