چه بیزارم

من از تکرار این سنگینی احساس در قلبم چه بیزارم
من از طوفان پی در پی
که بر آرامش  دریا پر از امواج بی احساس میماند چه بیزارم
من از سردی چشمانی که از من میسراید قصه شبهای تنهایی
از آن سرخی لبهایی که همچون عشق بیرنگ است
و از تلخی این هجرت چه بیزارم
خداوندا
چه بیزارم
چه بیزارم
من از این حس نفرت هم چه بیزارم

/ 2 نظر / 7 بازدید
مرجان

تو را ـ مثل خودم ـ گم کرده ام چندیست از این سرگشتگی پیداست،می دانی؟ هنوز از شیون برگ نهال دل به زیر پای تو پیداست،می دانی؟

مرجان

بیزارم از آن عشق که عادت شده باشد یا آن که گدایی محبت شده باشد دلگیرم از آن دل که در آن حس تملک تبدیل به غوغای حسادت شده باشد مقصود من از عشق نه این حس مجازی ست ای عشق مبادا که جسارت شده باشد!