راز لبهایت ...لـبهـــایـت پر از رازهای جدیدی است

که بـا بوســـه

حـل می‌شود بـر لـب مــن ...


از لـبهـــایـت یـاس می‌چـیـنـم

و بوسـه‌هایت در دهـانــم

طعم باران دارد و شـبـنــم ...


داغــم می‌کـنـد بوسـه‌هایـت

پــس هـیـزمـش را

بـاز هـم بـیـشـتـــر کـن !!!

/ 2 نظر / 6 بازدید