/ 4 نظر / 75 بازدید
حیرانه

اخ وای که جگر سوختن را می توان تحمل کرد اما دل را نه نه نسوزان دل دوست را پر از احساس است نوشته هایت به تدریج خواهم خواند لیک منم تنهایم و به تن هایی خود می بالم چون هنوز هم سر پام چون هنوز هم نیفتادم ز پا

متانا

نشانه ی عشق گل سرخه ها پس عشقو با رنگ قرمز بنویس [قلب]

هستي

رفتی تو خدا پشت و پناهت به سلامت بگذار بسوزند دل من مساله ای نیست عالي بود

R.M.A

این شعرو بالا هم نوشته بودی با عنوان اگر عشق نبود عاشقی یا هواس پرتی برادر ؟؟؟!!!!!!!