واس اون مینویسم

یکی هست تو قلبم که هر شب واسه اون مینویسمو اون خوابه

نمیخوام بدونه واسه اونه که قلب من این همه بی تابه

یه کاغذ ، یه خودکار دوباره شده همدم این دل دیوونه

یه نامه که خیسه پر از اشک و کسی بازم اونو نمیخونه

/ 0 نظر / 8 بازدید