خیال تو

گاهی اگر خیال تو شب دیر میکند
حتی مرا غزل های تو دلگیر میکند
صد مثنوی سکوت وبعدش،سه نقطه چین!
سنگینی سه نقطه مرا ، پیر میـــــــــــکند
دلشورۀ ترانه زخمی سرودنم
شعر مرا نحیف و زمینگیر میکند
امشب به دل اشاره کنم باز میروی
پای تو را به آینه زنجیر میکند
وقتی من ازتمام توشب دارم وخیال
گاهی چرا خیال تو شب دیر میکند؟
میدانم عاقبت و برای همیشه عشق
این واژه در گلوی غزل گیر میکند

/ 0 نظر / 9 بازدید