برایت گریه کردم

نشستم در فراقت گریه کردم
تمام شب به یادت گریه کردم
میان کوچه های سرد و خلوت
به یادت تا بی نهایت گریه کردم
تمام روز در فکر تو بودم
چو دیدم رد پایت گریه کردم
در آن خاموشی سرد و مه آلود
به یاد آهنگ صدایت گریه کردم
تو ای ابر بهار شاهدی که
چگونه به پایش گریه کردم
مبار ای آسمان دیگر
که من دیشب به جایت گریه کردم

/ 0 نظر / 11 بازدید