تو

من آن جادهی تنهایی ای را دوست دارم که ختم شود به تو.
یعنی پایانش تو باشی. انتهایش تو پیدا شوی…
تو”یی که گاهی و شاید بیشتر از گاهی، فکر و خیال مرا سخت به خود مشغول میداری و به خلوت لحظههای تنهایی من راه مییابی.
تو”یی که به زیبایی میتوانی پایانگرِ تنهایی من شوی اگر آنگونه که در فکر و خیال من هستی، ظهور یابی.
و من این تنهایی که پایانش “ تو” هستی را بس دوست دارم…

 

/ 0 نظر / 9 بازدید