جملات زیبا

بگذار صندوقچهشان لبریز شود

آنوقت حال امروز تو را میفهمند بدون اینکه تو را به یاد بیاورند

غریب است دوست داشتن.

و عجیب تر از آن است دوست داشته شدن...

وقتی میدانیم کسی با جان و دل دوستمان دارد ...

و نفسها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ریشه دوانده؛

به بازیش میگیریم هر چه او عاشقتر، ما سرخوشتر، هر چه او دل نازکتر، ما بی رحم تر.

تقصیر از ما نیست؛

تمامیِ قصه هایِ عاشقانه، اینگونه به گوشمان خوانده شده اند .

دکتر شریعتی

/ 1 نظر / 11 بازدید
بهار

طاها جان مدونم اين از دكتر بود كه گفتي ولي كامند خوبي بود مرسي