بگذار بسوزد دل من مسئله ای نیستگفتی که مرا دوست نداری گله ای نیست
    بین من و عشق تو ولی فاصله ای نیست
          گفتم که صبر کن و گوش به من دار
                گفتی که نه باید بروم حوصله ای نیست
                      پرواز عجب عادت خو بیست
                            ولی تو رفتی و دیگر اثر از چلچله ای نیست
                                 گفتی که کمی فکر خودم باشم
                                     و آنوقت جز عشق تو در خاطر من مشغله ای نیست
                                            رفتی تو خدا پشت و پناهت به سلامت

                                                 بگذار بسوزد دل من مسئله ای نیست


/ 3 نظر / 65 بازدید
متانا

گفتی محبت کن برو گفتم خداحافظ ولی........... من میروم تا باور کنی دارم محبت میکنم [ناراحت]

فاطمه

آن کس که هوس سوختن ما می کرد اکنون می آمدو از دور تما شا می کرد

هستي

سلام بر محمد عزيزم خيلي قشنگ بود آره بگذار بسوزد دل من مسئله اي نيست