باران که بزند

 

 

باران که بزند تازه آسمان می شود
عین این دل من
بی ستاره و مه آلود
آنوقت این دل بی همراه
می خواهد که بخواند
نمناک٬چون نوای بارون
می خواهد آواز در آواز باران بیفکند
چندان که آسمان هم نداند
این نوا از کدامین دل برآمده؟
به گاه رعد اما٬
این دل من سکوت می کند
که شهر آشوب نمی داند....

/ 1 نظر / 79 بازدید
سبا

این بارون عجیب دست به نوشتن رو توی این سرزمین میبره بالا